Waarom een opleiding elektrotechniek wint in populariteit

Robots kennen hun grenzen

De MBO opleiding elektrotechniek kreeg de afgelopen jaren te maken met steeds minder geïnteresseerde studenten. De moderne techniek kent zijn grenzen. Op het moment dat de robotica in opmars kwam leek het tot een dramatisch dieptepunt te komen voor elektromonteurs. Ze zagen hun werk verdwijnen en bedrijven deden steeds minder vaak een beroep op hun diensten. Omdat studenten kiezen voor een studierichting waar brood in valt te verdienen werden de schoolbanken bij deze opleiding steeds stiller en leger. Inmiddels is het echter bekend dat ook robots hun beperkingen hebben. In een tijd waarin je alles aan een machine kan overlaten is de behoefte aan opgeleid personeel steeds groter.

Apparatuur die kwetsbaar is

De reden hiervan is niet dat de robotica weer wordt vervangen door handwerk; de robot apparatuur moet worden onderhouden en dat is waar de elektromonteur om de hoek komt kijken. Bedrijven die robotica leveren moeten dan ook zorgen voor een monteursploeg die klaarstaat om in actie te komen wanneer dit nodig is. Omdat de monteurs niet meer opgeleid van school komen is het tijd voor andere mogelijkheden.

Personeel opleiden binnen eigen bedrijf

Het personeel van bedrijven die robotica leveren moet worden opgeleid om de apparatuur te kunnen repareren en onderhouden; dat is het punt waar de specifieke opleidingsinstituten om de hoek komen kijken. Er wordt les gegeven in vakbekwaamheid elektrotechniek, maar daarnaast wordt er ook les gegeven in werken in bijvoorbeeld medische ruimten of veiligheidsinspectie. De diverse extra modules kunnen dus eveneens worden gevolgd bij het opleidingsinstituut. Zo komt er een nieuwe generatie elektrotechnici die klaar is voor de toekomst.

Andere opleidingsvormen

De MBO opleiding zoals we die kenden mag dan verdwijnen; met de nieuwe modules waarin nu wordt onderwezen kan ook de jeugd over een aantal jaren weer aan de slag. Er is wel een omslag nodig in het denken van de scholen die daar over gaan.