Een kanarie in een kooitje

Efficiënte maar dieronvriendelijke techniek

Wie vroeger in de mijn werkte kent het. In de mijngangen hing een kooitje en in dat kooitje zat een kanarie. Het beestje zong vrolijk en de mijnwerkers werkten overdag behoedzaam om het beestje heen. Het oogde heel vriendelijk en bijna huiselijk, maar de waarheid was veel ijzingwekkender. De kanarie had namelijk een functie die de levens van de mijnwerkers moest redden wanneer dat nodig was. Vogels zijn namelijk volledig afhankelijk van de zuurstof die ze inademen. Zolang ze goede zuurstof inademen blijven ze op hun stokje zitten en wordt er gezongen. Wanneer ze geen zuurstof meer krijgen gaan ze onherroepelijk binnen een paar minuten dood. Zolang de kanarie zong was er dan ook niets aan de hand. Iedereen was veilig aan het werk. Op het moment dat het stil werd in de mijnschacht brak de paniek uit. Bleek dat de kanarie dood onderin het kooitje lag dan werd er alarm geslagen en werd de mijn ontruimd. Het beestje had dan schadelijke gassen ingeademd in de mijn die door de werkzaamheden of door brand vrijkwamen. Tegenwoordig hebben we daar een net zo efficiënt apparaatje voor.

Nog steeds kanariegeel maar veel efficiënter

De kanarie is vervangen in bedrijven waar brand kan uitbreken en waar de lucht moet worden gecontroleerd. Tegenwoordig heeft het personeel een single gas detector op de kleding hangen. Het zal geen toeval zijn dat dit kastje eveneens kanariegeel is. Het kastje heeft dezelfde functie. De luchtkwaliteit wordt voortdurend gemeten en wanneer er gas in de lucht zit wordt er een alarm afgegeven. De kastjes hebben een looptijd die aangeeft hoe lang je ze kan gebruiken. Ze zijn er met een looptijd van 2 jaar en van 3 jaar. Daarnaast zijn ze er ook met een power button waardoor je ze langer kan gebruiken.