Als een koopwoning niet mogelijk is

Vandaag de dag ontstaan er landelijk problemen op de woningmarkt. De redenen hiervan zijn duidelijk. Mensen komen gezien hun inkomen niet meer in aanmerking voor een huurwoning . Een paar tientjes per jaar teveel verdienen kan al betekenen  dat je bent aangewezen op particuliere huur of op een koopwoning. Daarnaast heeft niet iedereen een vast contract bij een werkgever. Door al de eisen die er aan woningzoekenden worden gesteld komen mensen soms tot slechte ideeën.

Vervalste informatie

Om een koopwoning of huurwoning te kunnen krijgen moeten bewijsstukken van inkomen worden overlegd.  Op het moment dat je weet dat je teveel of juist te weinig verdient om een huis te kunnen kopen of huren worden mensen creatief. Ze moeten een loonstrook overleggen maar passen de bedragen op de loonstrook of op de werkgeversverklaring aan. Op het moment dat deze fraude aan het licht komt wordt de aanvraag van een hypotheek of huurwoning ongeldig verklaard. Je zal zelfs verantwoording voor de rechtbank moeten afleggen.

Geschaad vertrouwen

Op het moment dat jij een vervalste werkgeversverklaring of een vervalste loonstrook aanlevert bij een hypotheekverstrekker of verhuurder zal dit zorgen voor geschaad vertrouwen. Bovendien zal er een strafeis volgen. In de meeste gevallen zal je een taakstraf moeten uitvoeren maar in andere gevallen zal er een boete worden geheven. Helaas zijn de meeste mensen die dergelijke documenten vervalsen niet in staat om een boete te betalen. De financiën zijn nu eenmaal niet toereikend.

Oneerlijk geweest; vraag om hulp

Op het moment dat je oneerlijk bent geweest bij het aanleveren van documenten van inkomen doe je er goed aan om de hulp van een advocaat in te roepen. https://www.singeladvocaten.nl zal voor jou de zaak zo goed als het kan behartigen. Dit zal ervoor zorgen dat de gevolgen binnen de perken blijven voor jou, en dat je wellicht later toch nog een huis kan kopen of huren.